Försvarsmaktsdag vid Skeppsbron 20/5 2006.


En glad marsch piggar upp i regnet.
Foto: Lars Johnson

Amfibiestyrkorna
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Korvetterna K24 Sundsvall och K22 Gävle.
Foto: Lars Johnson

Korvetterna K22 Gävle och K24 Sundsvall.
Foto: Lars Johnson

Minröjningsfartygen M74 Kullen och M76 Ven.
Foto: Lars Johnson

Minröjningsfartygen M76 Ven och M74 Kullen.
Foto: Lars Johnson

Minröjningsfartygen M11 Styrsö och M12 Spårö.
Foto: Lars Johnson

Minröjningsfartygen M12 Spårö och M11 Styrsö.
Foto: Lars Johnson

Minfartyget A 265 Visborg
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Åter till militärt